Koło Zakładowe STC - Cukrownia Krasnystaw - KSC Polski Cukier
  NASZE KOŁO
 

Aktualnie Koło skupia 80 osób,
Pracowników Oddziału "Cukrownia Krasnystaw"
Krajowej Spółki Cukrowej S.A.

Jest najliczniejszym Kołem
Stowarzyszenia Techników Cukrowników
w Polsce


Do podstawowych zadań Koła należy:


- realizowanie statutowych celów i zadań STC,

- aktywny udział w rozwijaniu techniki i doskonaleniu organizacji pracy
  w swoim zakładzie,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych i etyki koleżeńskiej
  swoich członków,

- współpraca i współdziałanie z administracją zakładu i organizacjami
  miejscowymi zgodnie z przyjętymi zasadami.

Swoje zadania Koło spełnia w szczególności poprzez:

- współpracę z kierownictwem zakładu oraz udział w pracach
  dotyczących rozwoju naukowo-technicznego i ekonomicznego,

- integrację zawodową i społeczną członków STC oraz roztaczanie
  opieki nad młodymi inżynierami i technikami, a zwłaszcza ułatwianie
  im adaptacji społeczno-zawodowej w zakładzie,

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Koła oraz załogi
  zakładu pracy,

- organizowanie szkoleń i dyskusji dla członków Koła i załogi,

- krzewienie wśród członków Koła i całej załogi czytelnictwa literatury
  i prasy fachowej, informacji technicznej oraz sprawowanie opieki 
  nad bibliotekami technicznymi,

- stwarzanie atmosfery aktywności społeczno-zawodowej członków STC,

- nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z uczelniami, instytucjami
  naukowobadawczymi, biurami projektowo-kosztorysowymi oraz z innymi
  stowarzyszeniami naukowo-technicznymi,

- organizowanie i popieranie wszelkich form samopomocy koleżeńskiej,

- organizowanie i prowadzenie zebrań i spotkań koleżeńskich,

- stałą troskę o warunki zatrudnienia i materialne członków Koła
  oraz sprawowanie opieki nad seniorami, członkami STC
  i korzystanie z ich doświadczenia zawodowego.

 
 
  31293 odwiedzający Koło Zakładowe STC - Cukrownia Krasnystaw - KSC Polski Cukier  
 
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free