Koło Zakładowe STC - Cukrownia Krasnystaw - KSC Polski Cukier
  Szkolenie techniczne
 

W dniach 29-30 lipca 2010 r. Pion Techniczny Oddziału Krasnystaw zorganizował szkolenie majstrów stacyjnych.
Cykl szkoleniowy, prowadzony metodą wspartych multimedialnie wykładów i obejmował zagadnienia związane z surowcem oraz obsługą poszczególnych stacji. Pomiędzy wykładami prowadzone były dyskusje dotyczące referowanych tematów.

Szkolenie prowadzili nasi Specjaliści - szefowie kluczowych obszarów produkcji, oraz wykładowcy zewnętrzni, od lat związani z branżą Cukrowniczą.

Pan dr inż. Andrzej Baryga zaprezentował zagadnienia związane
z
potencjalnymi zagrożeniami mikrobiologicznymi procesu technologicznego, przedstawił sposoby zabezpieczenia surowca
i wyrobu gotowego oraz dróg ich transportu.

Pan mgr inż. Stanisław Świetlicki omówił wpływ odwirowania mączek na układ mas na produktowni oraz aktualną sytuację cukrownictwa za naszą wschodnią granicą.

Dyrektor ds. Surowcowych, mgr inż. Roman Zdunek podsumował ubiegłoroczną kampanię od strony zagadnień związanych z uprawą buraka, omówił działania służb surowcowych, których celem jest zapewnienie dobrej jakości surowca, nakreślił plany na najbliższe lata w tym zakresie.

Tematyka wykładów, prowadzonych przez Specjalistów wewnętrznych:
 
mgr inż. Maciej Kostka-Szymański:
Analiza kampanii cukrowniczej 2009 r., wytyczne na kampanię 2010 r.
Praca stacji oczyszczania soku, filtracja soku po I i II saturacji, wpływ zawracania gęstwy na jakość soku i pracę filtracji.
Wirowanie cukrzyc, media zabielające, gospodarka odciekami.

mgr inż. Janusz Jagoda:
Praca buraczarni: przygotowanie surowca, praca linii suchego rozładunku, usuwanie zanieczyszczeń ciężkich, zabezpieczenie na wypadek występujących mrozów.

inż. Roman Haładyj:
Obiegi wodne: baromatryczny, spławiakowy, wykorzystanie wód amoniakalnych.

mgr inż.
Leszek Milanowski:
Dyfuzja - racjonalne prowadzenie procesu, odciąg soku, jakość krajanki, usuwanie miazgi z wody poprasowej i soku surowego.

Piotr Cios:
Praca stacji wyparnej w aspekcie racjonalnej gospodarki cieplnej, zakłócenia ruchowe, współpraca ze stacją warników.

mgr inż.
Krzysztof Kiszczyński:
Krystalizacja cukrzyc w warnikach
i mieszadłach pionowych, układ czystości na produktowni i gospodarka półproduktami.

Lucjan Machul:
Praca suszarni cukru oraz schładzarki.

 
  31104 odwiedzający Koło Zakładowe STC - Cukrownia Krasnystaw - KSC Polski Cukier  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=